Clínica 24 horas

Medicinska nödsituationer

Ring oss!
Vår läkarservice är tillgänglig 24h- 365 dagar/år.

 • Vi åker direkt till ert hem – hembesök.
 • Hemhälsovårdstjänster genom medicinska specialiteter med stöd från vår omfattande ambulansflotta, specialutrustad med den senaste tekniken.
 • Vi tillhanlahåller också våra tjänster I alla våra vårdcentraler och tillhörande sjukhus.
 • Vi ger snabbhet, säkerhet, lugn och förtroende.
 • Vi samarbetar med alla försäkringsbolag.

Brådskande sjuktransporter i medicinska ambulanser

Vi tar hand om förflyttningar av patienter med större eller mindre patologisk svårighetsgrad med specialtillverkade fordon.

 • Vi har utvecklat de bästa former av sanitär markbunden och luftburen transport för att säkerställa den största säkerheten.
 • Vi har för närvarande ett brett nätverk av akuttjänster för att ge en riksträckande täckning.
 • Vi har en modern ambulansflotta utrustad med den senaste tekniken.
 • Vi arbetar med utmärkta svarstider 24 timmar om dygnet/365 dagar om året.

Brådskande sjuktransporter i medicinska ambulanser

Vi tar hand om förflyttningar av patienter med större eller mindre patologisk svårighetsgrad med specialtillverkade fordon.

 • Vi har utvecklat de bästa former av sanitär markbunden och luftburen transport för att säkerställa den största säkerheten.
 • Vi har för närvarande ett brett nätverk av akuttjänster för att ge en riksträckande täckning.
 • Vi har en modern ambulansflotta utrustad med den senaste tekniken.
 • Vi arbetar med utmärkta svarstider 24 timmar om dygnet/365 dagar om året.

Medicinsk sjukvårdstransport

Vår sjukvårdstjänst är utformad så att patienten och hans familj inte skall behöva oroa sig utan I stället vila då vi tar hand om hela processen.

Nödsituation

Akut 24 h. service I hela Spanien.

Intern sjukvårdstransport

Planerad patientöverföring från ett sjukdomscenter till ett annat sjukdomscenter.

Evakueringar och repatrieringar

Under vilka omständigheter som helst, från vilken och till vilken destination som helst.