Syftet med den medicinska hälsokontrollen är att upptäcka befintliga sjukdomar, identifiera de riskfaktorer som kan leda till en framtida sjukdom och presentera en skräddarsydd plan för varje persons behov och livsstil, vilket minskar risken för en framtida sjukdom. Några av de kända fördelarna med kontrollerna är: tidig upptäckt av högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, dyslipidemi, osteoporos eller lungsjukdomar.
Den här enheten har tillgång till den mest avancerade medicinska tekniken samt en grupp av välkända medicinska specialister.Vi har tre typer av kontroller: grundläggande, omfattande och plus.
De styrs av våra specialister och består av ett besök hos specialist inom internmedicin som kommer att vara den som, förutom att öppna en klinisk journal, göra den första fysiska undersökningen och slutrapporten samt beställa komplementära test som kan behövas för att kunna optimera den medicinska kontrollen. Vi erbjuder personlig och individanpassad vård till alla våra patienter.
Vi behandlar inte sjukdomar, vi behandlar människor.