Kliniska specialiteter

Folkets hälsa är vårt främsta bekymmer.

Vi lägger all vår vetenskap, teknik och erfarenhet i att göra en första bedömning av patientens hälsoproblem, så snabbt som möjligt, utan att vänta eller försena, för att kunna erbjuda den mest effektiva terapin mot sina sjukdomar.
Vi utvärderar patienten på ett omfattande och personligt sätt med stöd av alla specialiteter.
Vi lyssnar på patienten och vi är uppmärksamma på deras förväntningar.
Vi erbjuder lösningar och olika terapeutiska alternativ.
Vår iver är vård av människor och deras hälsa, därför erbjuder vi ett etiskt engagemang med vetenskaplig rigor och respekt för deras värdighet, och utövar det som kallas Medicin baserad på humanism.

Det här är några av de kliniska specialiteterna som vi har:

 • Internmedicin
 • Barnläkare
 • Nefrologi
 • Lungmedicin
 • Hematologi
 • Dermatologi
 • Anestesiologi och återupplivning
 • Intensivvård
 • Infektionssjukdomar
 • Neurologi
 • Allergologi
 • Rheumatologi
 • Onkologi
 • Psykiatri

Ring oss (+34) 951 940 049

×