Kirurgiska specialiteter

Vår vårdpersonal är högkvalificerad, tillgänglig och anpassad till våra patienters behov och förväntningar.
Vi har ett team bildat av kirurger av olika generationer, som kombinerat har en stor erfarenhet av innovativa tekniker.Vi har alla tekniska och mänskliga resurser för att kunna diagnostisera sjukdomen på kort tid.På så sätt kan patienten få tillgång till adekvat terapi i ett tidigt skede, med en diagnos och med alla vetenskapliga garantier.
De viktigaste specialiteterna som vi har är:

 • Allmänkirurgi och magtarmkanalen
 • Barnkirurgi
 • Ortopedisk kirurgi och traumatologi
 • Toraxkirurgi
 • Hjärt och kärlkirurgi
 • Obstetrik och Gynekologi
 • Neurokirurgi
 • ÖNH
 • Oftalmologi/ Ögon
 • Urologi
 • Mun och Maxilofacial kirurgi
 • Intergrerad bröstenhet/mottagning

Ring oss (+34) 951 940 049

×