Intermedical Suárez Saavedra

Intermedical Suárez Saavedra har ett team av högkvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal, förberedda för att säkerställa och tillhanda en effektiv och kvalitetsmedicinsk service.
Vi erbjuder medicinsk hjälp med de bästa svarstiderna, både i våra centra och hemma.
Vi har stor erfarenhet och modern teknik för att utföra en adekvat patientbedömning, så snabbt som möjligt, utan onödiga förseningar, för att erbjuda den mest optimala behandlingen till ditt hälsoproblem.
Vi behandlar patienten på ett integrerat och personligt sätt i alla specialiteter och med tekniska medel samt med de största vetenskapliga garantierna.
Patienter kan förlita sig på vår medicinska tjänst för att lösa alla problem, då det är en nödsituation, specialiserad konsultation, sjukhusvistelse, medicinsk evakuering eller hemtransporter till ursprungsländerna.
Vårt åtagande är att erbjuda snabbhet, säkerhet, kvalitet och självförtroende!

Inernationella avdelningen

Intermedical Suárez Saavedra erbjuder alla typer av medicinsk hälso och sjukvård till utländska medborgare som bor eller spenderar sin semester i Spanien, liksom de som väljer att komma till detta land, i syfte att behandla sina hälsoproblem.
Våra sjukhus och vårdcentraler erbjuder en exklusiv service till dessa utländska patienter och deras familjer, som behandlas på sitt eget språk, på vår internationella avdelning.
Vi tar hand om de sociala behoven hos vart och ett av dessa patienter, vilket löses av vår avdelning, som har flerspråkig internationell personal, som har stor erfarenhet, vet väl och behandlar de olika kulturella egenskaperna hos dem med stor respekt.
Internationella patienter går också in genom en föredragen krets för att göra vården mer rörlig och effektiv. Vår förutsättning är att det inte finns några språkbarriärer, så att kommunikationen är flytande och kan överföra säkerhet och självförtroende.
Vi arbetar med alla internationella försäkringsbolag.
”Oavsett var du kommer ifrån är det viktigt att du är här.”

INERNATIONELLA AVDELNINGEN

Intermedical Suárez Saavedra erbjuder alla typer av medicinsk hälso och sjukvård till utländska medborgare som bor eller spenderar sin semester i Spanien, liksom de som väljer att komma till detta land, i syfte att behandla sina hälsoproblem.
Våra sjukhus och vårdcentraler erbjuder en exklusiv service till dessa utländska patienter och deras familjer, som behandlas på sitt eget språk, på vår internationella avdelning.
Vi tar hand om de sociala behoven hos vart och ett av dessa patienter, vilket löses av vår avdelning, som har flerspråkig internationell personal, som har stor erfarenhet, vet väl och behandlar de olika kulturella egenskaperna hos dem med stor respekt.
Internationella patienter går också in genom en föredragen krets för att göra vården mer rörlig och effektiv. Vår förutsättning är att det inte finns några språkbarriärer, så att kommunikationen är flytande och kan överföra säkerhet och självförtroende.
Vi arbetar med alla internationella försäkringsbolag.
”Oavsett var du kommer ifrån är det viktigt att du är här.”

×