Medicinsk sjukvårdtransport

Vår sjukvårdstjänst är utformad så att patienten och hans familj inte skall behöva oroa sig utan I stället vila då vi tar hand om hela processen.
Intermedical Súarez Saavedra utför fullständig medicinsk transport både på land och I luften , som erbjuder en integrerad “Bed to bed” service. Denna tjänst innehåller allt som behövs för att genomföra en sanitär evakuering fran den ursprungliga bädden till destinationsbädden.
Vår ledningsgrupp förbereder noggrant hela evakueringsprocessen, inkl. Information,medicinsk dokumentaion eller finansiella uppgifter om sjuktransporten.
Patienten kommer att få hjälp av ett specialiserat medicinskt team som administerar nödvänding vård under resan från hemmet/sjukhuset till dennes destination.
Vi samordnar transporter/överföringar över hela världen.

Nödsituation

Överföring av patienter från platsen för den patologiska episoden till sjukhuset och /eller transport av patienter som inte kan mobiliseras på egenhand.

Nödsituation

Överföring av patienter från platsen för den patologiska episoden till sjukhuset och /eller transport av patienter som inte kan mobiliseras på egenhand.

Intern sjukvårdstransport

Interhospital överföring av patienter som planeras mellan två centren (både avgående och mottagningscentret) eller till patientens hem vilket samordnas med våra tjänster.

Evakueringar och repatrieringar

I Intermedical Suarez Saavedra har vi ett brett sortiment av flygplan lämpliga för transport och medicinska evakueringar som kan transportera patienter och familjemedlemmar tillsammans med specialutbildad medicinsk personal.

Evakueringar och repatrieringar

I Intermedical Suarez Saavedra har vi ett brett sortiment av flygplan lämpliga för transport och medicinska evakueringar som kan transportera patienter och familjemedlemmar tillsammans med specialutbildad medicinsk personal.

Utrustning

Alla våra transportmedel har en utmärkt medicinsk utrustning för att garantera patienten den bästa vården och kvaliteten inom medicinsk service.

  • Grundläggande utrustning vid patienttransport .
  • Defibrillator.
  • Multi parameter monitor.
  • Volym respirator.
  • Glukometer (Blodsockermätare).
  • Nebulisator.
  • Grundläggande och avancerad återupplivningsutrustning.
  • Grundläggande biometrisk utrustning: tensiometer, stetoskop, utrustning för undersökning av sinnerna.
  • Centralt syre och i bärbara kulor.
  • Immobiliseringsutrustning vid allvarliga trauma.
×